NEGATYWNA DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA NA OBSZARZE 16

 

Podczas naszych wyjść szukaliśmy „ dzikich wysypisk”- negatywnych działań człowieka.

W tym roku było ich zadziwiająco mało.

Cały zagajnik,  wzdłuż ulicy Miedzianej, który sprzątaliśmy w zeszłym roku  był czysty.

Udało nam się zlokalizować tylko dwa większe wysypiska.

Do zachodniej części naszego obszaru, w którym obecnie przeważają tereny prywatne ( z których mówiąc kolokwialnie nas przepędzano), nie udało nam się dotrzeć.

50054'   07,1"  N; 200  34'   19,6"   E

50054'  05,4"  N; 200  34'   21,3"   E

 

< powrót do poprzedniej strony >