PIERWSZE WYJŚCIE W TEREN

 

29 października, Zielony Patrol, pod opieką pani Pawelec i pani Kwiecień, wybrał się na pierwsze zajęcia w terenie, przydzielonym do opieki podczas trwania konkursu.
Celem wyprawy było wykrycie dzikich wysypisk śmieci i zbadanie tamtejszego środowiska naturalnego. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na kilkuosobowe grupy. Każda dostała serię zadań. Dzięki nim nauczyliśmy się m. in. jak czytać mapę topograficzną, obliczyć wiek drzewa lub zbadać skład chemiczny wody.
Po uzupełnieniu otrzymanych kart pracy, podsumowaliśmy zdobyte przez nas informacje.

 

 

 

 

< powrót do poprzedniej strony >