IMG_0091

IMG_0092

OBLICZAMY WIEK I WYSOKOŚĆ DRZEWA.

Podczas zajęć w terenie, nauczyliśmy się przy pomocy prostych przyrządów obliczać wysokość i wiek drzewa.

Do zmierzenia wysokości drzewa potrzebna była linijka. Natalia stanęła pod drzewem. Ula, trzymając linijkę w wyciągniętej ręce na wysokości ramienia, oddalała się do momentu, gdy na linijce mogła zaznaczyć wysokość Natalii. Następnie zmierzyła, ile razy drzewo jest wyższe od koleżanki. Otrzymaną liczbę pomnożyliśmy
przez wzrost Natalii.
Mierzone przez nas dąb miał 12m 95cm.

Następnie obliczyłyśmy wiek drzewa, na podstawie pomiaru jego obwodu.
Na wysokości 1,5cm od ziemi zmierzyłyśmy obwód drzewa. Obliczyliśmy przybliżony wiek drzewa na podstawie wzoru.

Przybliżony wiek dębu wynosi 71 lat.

 

IMG_0093

 

 

< powrót do poprzedniej strony >