SZKICUJEMY PLAN NASZEGO TERENU.

Na dzisiejszych zajęciach w terenie,  mieliśmy do wykonania dwa zadania.
 Pierwsze to nauka czytania planu miasta. Drugie zadanie, polegało  na wykonaniu szkiców części naszego obszaru.

Obraliśmy punkt, z którego mieliśmy widok na teren, który następnie naszkicowaliśmy.

Na naszych szkicach pojawiły się elementy przyrody ożywionej tj. pojedyncze drzewa, rzeka, a także antropologiczne: domy, słupy, droga
i mostek.

 

 

 

 

< powrót do poprzedniej strony >