PROWADZIMY BADANIE CZYSTOŚCI WÓD I OKREŚLAMY STOPIEŃ ICH ZANIECZYSZCZENIA

Korzystając z pięknej, jesiennej pogody, wykonaliśmy badanie wody a naszym terenie.

Po pobraniu próbki z Sufragańca, wykorzystując specjalistyczny zestaw, przebadaliśmy ją pod względem następujących właściwości:  zapach, barwa, mętność, temperatura, poziom pH, zawartość fosforanów i azotanów, a następnie porównaliśmy wyniki z przygotowaną wcześniej
przegotowaną wodą.

Badania udowodniły, że Sufraganiec na badanym odcinku nie jest bardzo zanieczyszczony.

 

Rodzaj badania

Woda z rzeki

Woda przegotowana

Zapach

bezwonna

bezwonna

Barwa

przeźroczysta

Przeźroczysta

Mętność

czysta

Czysta

Temperatura

110 C

210C

pH

8

7

Fosforany

<0,2mg/l (ppm) ok

<0,2mg/l (ppm) ok

Azotany

<0,5mg/l (ppm) ok

<0,25mg/l (ppm) ok

 

 

< powrót do poprzedniej strony >