MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ- RAJD ZIELONEGO PATROLU

19.11.2014 r. Zielony Patrol, pod opieką pani Pawelec i pani Kwiecień, udał się na rajd „Miejscami pamięci Narodowej”. Celem wyprawy było przypomnienie uczestnikom o ważnych postaciach
i wydarzeniach związanych z Kielcami. Grupa uczniów oglądała pomniki znajdujące się w centrum miasta. Przy każdym z nich dzieci czytały wcześniej przygotowane notatki o życiu tych osób lub krótkie opisy określonych zdarzeń.  Aby uczcić pamięć wielkich Polaków i ludzi podległych za naszą ojczyznę stawiali przy danych obiektach znicze. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty na Cmentarzu Partyzanckim
a zakończyła pod Pomnikiem Niepodległości.
Na koniec uczestnicy zadowoleni z udanego rajdu i zdobytej wiedzy wrócili do domów.

 

 

 

Pierwszym punktem rajdu było miejsce poświecone Stefanowi Artwińskiemu – bohaterskiemu prezydentowi Kielc, bestialsko zamordowanym przez Niemców w 1939 roku.

Następnie przeszliśmy pod Pomnik Katyński - symboliczny grób pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Powstał w 1995 roku, ufundowany przez środowiska kombatanckie żołnierzy AK, a z inicjatywy członków Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego rozbudowano go, dodając dwie tablice
z czarnego granitu z wyrytymi 184 nazwiskami pomordowanych osób związanych z Kielcami i Kielecczyzną.

Dalej, nasze kroki skierowaliśmy pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej - Oddziału Partyzanckiego Wybranieckich oraz ich legendarnego dowódcy Mariana Sołtysiaka "Barabasza”

Na bocznych ścianach obelisku znajdują się symbole partyzanckie, a na ścianie tylnej - wypisano miejsca i daty bitew, w których Oddział brał udział.

 

 

 

Kolejnym punktem naszej wędrówki był pomnik czwórki legionowej. Legiony Polskie – rzeźba, symbolizująca czterech legionistów reprezentujących cztery dzielnice – Królestwo, Poznańskie, Małopolskę i Śląsk – pokazywana była na wielu wystawach. Pomnik odsłonięto 2 października 1938odsłonięto”. Po wkroczeniu Niemców do Kielc w 1939 r., pomnik został zburzony. Powrócił w roku 1991.

 

 

 

Zapaliliśmy znicz pod pomnikiem Jana Pawła II  - znaczącej postaci współczesnego świata.

Postument pomnika zaprojektowała rzeźbiarka Anna Grabiwoda. Rzeźba została uroczyście odsłonięta 3 VI. podczas pielgrzymki papieża do Polski.

 

 

 

 

W kieleckim parku zatrzymaliśmy się przed popiersiami dwóch wielkich pisarzy polskich-
Stanisława Staszica i Stefana Żeromskiego

Dalej pomaszerowaliśmy pod pomnik poświecony „ Harcerzom poległym za Ojczyznę”

 

Dalej udaliśmy się w kierunku ulicy Solnej. Stoi tu Pomnik Armii Krajowej, który upamiętnia wydarzenie z 15 czerwca 1944roku, jakim było wykonanie pod budynkiem Gestapo wyroku śmierci na Franzu Witku- szefie tutejszych konfidentów przez żołnierzy AK dowodzonych przez podporucznika Smolarka.

 

 

 

Dalej udaliśmy się w kierunku ulicy Solnej. Stoi tu Pomnik Armii Krajowej, który upamiętnia wydarzenie z 15 czerwca 1944roku, jakim było wykonanie pod budynkiem Gestapo wyroku śmierci na Franzu Witku- szefie tutejszych konfidentów przez żołnierzy AK dowodzonych przez podporucznika Smolarka.

 

 

 

 

Marsz zakończyliśmy przy dworcu kolejowym na Placu Niepodległości, gdzie w listopadzie 1929 roku, wzniesiono pomnik dla upamiętnienia wydarzeń z 12 sierpnia 1914 roku.

 

< powrót do poprzedniej strony >