ZACHĘCAMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ DO DBAŁOŚCI O ŁAD I PORZĄDEK
WE WŁASNYM OTOCZENIU.

 

Uczestnicy Zielonego Patrolu, wzięli udział w kampanii organizowanej przez Straż Miejską w Kielcach
„Mnóstwo przyjaźni -KUPA obowiązku.

Przy pomocy sprayu i specjalnie przygotowanego szablonu,  malowali  na chodnikach Parku im. Dygasińskiego napis
„Ostatni krzyk mody! Sprzątaj psie odchody!” . Przedsięwzięcie to miało na celu zachęcenie mieszkańców osiedla
 Słoneczne Wzgórze i Bocianek do sprzątania po swoich pupilach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< powrót do poprzedniej strony >