„WODA JEST ŻYCIEM”
organizacja  konkursów wewnątrzszkolnych.

 

28 marca br. odbył się konkurs wiedzy o wodzie. 31 uczniów z klas drugich
 i trzecich rozwiązywało test składający się z 22 zadań. Maksymalnie można było zdobyć
 36 punktów.
Jury w składzie: Anna Kwiecień, Anna Lesiak i Anna Pawelec wyłoniło zwycięzców:

I miejsce -   Andrzej Pawlusek klasa 3c – 34 punkty

II miejsce – Michał Płoński klasa 3b – 31 punktów

III miejsce – Agnieszka Raczkiewicz klasa 3c – 30 punktów

 

< powrót do poprzedniej strony >