WIZYTA W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORATCIE WETERYNARII

29 04 2014r Zielony Patrol z naszego gimnazjum odwiedził  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach.
Dowiedzieliśmy się jakie są  zadania Inspekcji Weterynaryjnej ( zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zakażeń zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,  sprawowanie nadzoru nad  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt, prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt itp. )
Na miejscu zwiedziliśmy laboratorium, w którym odbywają się wszystkie badania. Zobaczyliśmy urządzenia, sprzęt i zyskaliśmy dokładną wiedzę w jaki sposób przeprowadza się badania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< powrót do poprzedniej strony >