OCENA STANU ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ORAZ OPIS WPŁYWU DZIAŁAŃ CZŁOWIEKA NA WYBRANYM DO OPIEKI TERENIE (DZIAŁANIA NEGATYWNE I POZYTYWNE).

 

Na obszarze16, zaobserwowaliśmy wiele negatywnych działań człowieka, przede wszystkim w postaci: nielegalnych wysypisk śmieci, a także różnorodnych śmieci wrzucanych do rzeki.

Zauważyć można również i pozytywną działalność człowieka. Przy niektórych domostwach wieszane są budki lęgowe, na dachach zakładane są kolektory słoneczne, dzięki którym ludzie pozyskują energię w sposób alternatywny.
Wiosenna pogoda sprzyja również porządkowaniu przydomowych ogródków.

< powrót do poprzedniej strony >