POZNAJEMY WCHODNIĄ CZĘŚĆ OBSZARU 16

 

Celem naszego drugiego wyjścia, w dniu 2 grudnia, było poznanie  części wschodniej obszaru 16.
Wędrówkę rozpoczęliśmy od drogi Miedzianej i obrzeżami ulicy Łódzkiej przeszliśmy w kierunku ulicy Transportowców.

Wzdłuż ul. Kruszelnickiego po stronie wschodniej przepływa potok Sufragańczyk. Wokół niego znajdują się obszary trudno dostępne, podmokłe.
Te tereny są odwadniane przez małe rowy melioracyjne.

Wschodnia część naszego terenu, przedstawia odmienny krajobraz w porównaniu z częścią zachodnią. Tutaj przeważa krajobraz przemysłowy, antropogeniczny, przekształcony przez człowieka. Znajduje się tu wiele zakładów np. -Młynarskie "PZZ" , Autocentrum, ośrodek Targi Kielce,
a także hale Makro Cash and Carry- Kielce.