OKREŚLANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA
NA PODSTAWIE SKALI POROSTOWEJ

Członkowie Zielonego Patrolu podczas wyjść określali stopień zanieczyszczenia powietrza na obszarze 16 oraz w pobliżu szkoły.

Część naszego obszaru znajduje się w pobliżu obwodnicy Kielc. W tym rejonie na pniach drzew  występują jedynie glony. Brak porostów świadczy o dużej zawartości SO2 w powietrzu.

 

W oddaleniu od drogi pojawiają się porosty o plesze listkowatej

(gatunek pustułka pęcherzykowata). W rejonach o dużym zanieczyszczeniu powietrza często jest jedynym porostem, który można spotkać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Parku im. Dygasińskiego, w pobliżu naszego gimnazjum znaleźliśmy porosty: pustułka pęcherzykowatą oraz złotorost ścienny. Ten ostatni jest mało wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza, dlatego często zasiedla beton i cement.

< powrót do poprzedniej strony >