USTALANIE SKŁADU GATUNKOWEGO ZWIERZĄT WYSTĘPUJĄCYCH NA WYBRANYM DO OPIEKI TERENIE, TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA GNIAZDOWANIA PTAKÓW

 

Przez ferie zimowe członkowie Zielonego patrolu, w parach wykonywali do wyboru karmniki i budki lęgowe.
Ponieważ zima odeszła w tym roku bardzo , nie udało nam się zawiesić karmników.
Zawiesiliśmy więc budkę lęgową z nadzieją, że wprowadzi się tam jakiś ptaszek.

 

 

 

Wieszając budkę lęgowa na dębie, na opadłych liściach na ziemi znaleźliśmy wyrośla w kształcie dużych pęcherzykowatych tworów. W przewodniku wyszukaliśmy informację, że w kulistych wyroślach powstaje komora larwalna otoczona tkanką stanowiącą pokarm dla larwy, która wylega się
z larw galasówki dębianki.

 

Podczas wyjścia udało nam się sfotografować gniazda srok- jedno nawet
 z właścicielem bardzo charakterystycznego „domku”oraz siedzącego na wierzbie szczygła.

 

 

 

 

SZCZYGIEŁ