ZACHĘCANIE DO DBAŁOŚCI O ŁAD I PORZĄDEK WE WŁASNYM OTOCZENIU.

 

               

 

W dniu 13 marca członkowie Zielonego Patrolu zachęcali społeczność lokalną osiedla Słoneczne Wzgórze do sprzątania po swoich pieskach. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości negatywnych konsekwencji wynikających
z niesprzątania zanieczyszczeń po zwierzętach i konieczność walki
 z problemem.

Tego dnia w szkole zostały również rozdane formularze zgłoszeniowe na konkurs organizowany przez Straż Miejską na najciekawsze hasło akcji zachęcającej do sprzątania po własnych psach.

< powrót do poprzedniej strony >