PROWADZENIE BADAŃ CZYSTOŚCI WÓD, OKREŚLANIE STOPNIA ICH ZANIECZYSZCZENIA

 

 

 

Data:

11.III. 2014

Badanie

Woda z Sufragańca

Zapach

Lekko kwaśny

Barwa

bezbarwna

Mętność

- lekko mętna -

Temperatura przy

pobraniu próbki

5oC

Temperatura przy

badaniu

11oC

pH

7,5

Fosforany (PO4)

<0,02mg/l  (ppm) OK

Azotany (NO2)

<0,02mg/l  (ppm) OK

 

Po pobraniu próbki wody w dniu 10.03. wykorzystując specjalistyczny zestaw, następnego dnia w szkole przebadaliśmy ją pod względem następujących właściwosci:  zapach, barwa, mętność, temperatura, poziom pH, zawartość fosforanów i azotanów.