PROWADZIMY BADANIA GLEBY

Po pobraniu odpowiednich próbek, przeprowadziliśmy dwa doświadczenia: wpływ wapnowania gleby na jej odczyn oraz oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby.

 

W wyniku pierwszego doświadczenia zauważyliśmy, że pH gleby po dodaniu do niej CaCO3 (rozdrobniona kreda) wzrosło.

Większość gatunków roślin najlepiej rozwija się, gdy odczyn gleby jest zbliżony do obojętnego. Kwaśne podłoża jest w więc zwykle niekorzystne dla roślin, w dodatku często występuje w nim niedobór fosforu, potasu i magnezu. Są to powody, dla których przeprowadza się wapnowanie. Zabieg ten jest stosowany w rolnictwie, aby stworzyć odpowiednie warunki rozwojowe dla roślin.

W wyniku drugiego doświadczenia zauważyliśmy, że zawartość zlewki z dodatkiem soli klaruje się wolniej niż w zlewce z piaskiem. Przyczyna tego jest rozpad gruzełków gleby pod wpływem soli. Dodatek soli powoduje zmniejszenie się przepuszczalności gleby i jej zdolności sorpcyjnych. Doświadczenie miało pokazać jak szkodliwe jest posypywanie dróg solą.

 

 

 

 

 

 

< powrót do poprzedniej strony >