ORGANIZACJA ZBIÓRKI  SUROWCÓW WTÓRNYCH – BATERII

Akcja rozpoczęła się w dniu 1 października 2008r. i będzie trwała do 30 maja 2009r.

 

Akcja zainicjowana przez członków Zielonego Patrolu

 

                 Duże zagrożenie środowiskowe i zdrowotne powodują metale ciężkie zawarte w ogniwach, dlatego baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym czyli takim, który ze względu na swoje właściwości wymaga specjalnego traktowania.

          Zawartość takich pierwiastków i ich związków jak kadm, rtęć, ołów w ogniwach galwanicznych opiera się na restrykcyjnych normach w znacznym stopniu ograniczających ich stosowanie w materiałach anodowych, katodowych oraz innych komponentach ogniw. Niekontrolowane pozbywanie się zużytych ogniw prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Natomiast obecność baterii w odpadach komunalnych, które są następnie unieszkodliwiane poprzez składowanie, kompostowanie lub spalanie w spalarniach odpadów prowadzi do podwyższenia zawartości metali ciężkich w odciekach składowiskowych, kompostach a także w popiołach, żużlach i wypełnieniach filtrów ze spalarni odpadów.

                 Gimnazjum nr 7 od roku 2007, współpracuje z Organizacją Odzysku SA „REBA”, która zajmuje się recyklingiem zużytych    baterii.   Pierwszego października  w szkole została wznowiona zbiórka baterii, w ramach Zielonego Patrolu.

Zużyte baterie uczniowie przynoszą do nauczycieli: J. Ciok, A. Pawelec,  M. Grądziel i E. Mucharskiej.

                 Do 15 listopada udało zebrać się około 800 baterii. Baterie zostaną przekazane organizacji REBA, która przyzna nam odpowiednią ilość punktów, zamienionych w późniejszym terminie na nagrody.

Lista uczniów, którzy do 15 listopada włączyli się w zbiórkę baterii:

Aleksandra Natkowska 

Katarzyna Wójcik  

Michał Siwiec   

Bartosz Matlewski  

Wiktoria Sarna   

Karol Sideł    

Jakub Świercz   

Aleksandra Wotlińska 

Agnieszka Bazak  

Patrycja Kazberuk

Alina Natkowska          

klasa 1b

klasa 1c

klasa 1d

klasa 1f

klasa 1f

klasa 1g

klasa 1g

klasa 1g

klasa 2e

klasa 2f

klasa 3a

 

Efekty zbiórki zużytych baterii

 Obraz 363.jpg