Szkolenia dla opiekunów Zielonego Patrolu

 

 Bezpieczeństwo uczestników podczas wykonywania działań konkursowych w terenie jest ważnym elementem tego konkursu. Dlatego opiekunowie patrolu nr 17 J. Ciok i A Pawelec, w dniu16.10.2008r w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta ul. Rynek 1, uczestniczyli w szkoleniu na temat:

Zarys programu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
dla liderów i osób wspierających w ramach Konkursu „Zielony Patrol”


Szkolenie  prowadzone było przez przedstawicieli z następujących instytucji:
Straż Miejska, Nadleśnictwo Kielce, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Tematy poruszane na spotkaniu to:
 
1. Praca w grupie (planowanie działań, techniki planowania, metody pracy w grupie).

2. Rola i zadania liderów grup (funkcje lidera, kreatywność, skuteczność i odpowiedzialność).

3. Zachowanie bezpieczeństwa na terenach otwartych (określenie sytuacji niebezpiecznych, umiejętność rozpoznawania zagrożeń, zachowanie w sytuacjach kryzysowych).

4. Procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych (zachowanie bezpieczeństwa w lesie, umiejętność orientowania się w terenie i poruszania za pomocą mapy, zagrożenia ze strony zwierząt leśnych; zachowanie bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia pożaru, wycieku substancji niebezpiecznych do rzek; zagrożenia ze strony osób trzecich i zwierząt domowych).

5. Informacje organizacyjne dot. m.in. realizacji zadań konkursowych, sposobu rozliczania.