Celem naszych kolejnych wyjść w teren (9.01.09 i 30.01.09), było odszukanie śladów obecności zwierząt .

Podczas drugiego wyjścia, gdy na dworze jeszcze nie było śniegu, udało nam się rozpoznać kilka zwierząt po śladach

w błocie, a także po odchodach.  Ślady zwierząt na śniegu odkryliśmy podczas kolejnego wyjścia.

Na naszym terenie można spotkać sarnę, zające, bobry…

 

 

Klonów 2009.02.08 003.JPG

Ślady sarny

 

Klonów 2009.02.08 006.JPG

Odchody sarny

480.JPG

Odchody zająca

Łazy 01.02.2009 007.JPG

Łazy 01.02.2009 006.JPG

Łazy 01.02.2009 008.JPG

Łazy 01.02.2009 004.JPG

Ślady działalności bobrów oraz bobrowe żeremia

Łazy 01.02.2009 005.JPG

 

Ptaki , takie jak kuropatwy, sikorki, gile, bezpośrednio zaobserwowane (nie udało nam się zrobić zdjęcia)

A także ślady zwierząt , których nie potrafiliśmy zidentyfikować

 

474.JPG

 

475.JPG

479.JPG

Klonów 2009.02.08 004.JPG

Klonów 2009.02.08 005.JPG