19. listopada 2008r, Zielony Patrol wyruszył w teren.

            Celem wyprawy, było zapoznanie z wybranym terenem, składem gatunkowym roślin i zwierząt , występujących na tym obszarze, a także zlokalizowanie nielegalnych wysypisk śmieci.

            Obszar nr 17, obejmuje tereny położone wzdłuż doliny Potoku Sufragańczyk- lewego dopływu rzeki Sufraganiec, a także teren ulic Iglastej,, Piaseczny Dół, Łazy i Żelaznogórskiej.

            Nad udokumentowaniem wyjścia w teren, czuwała sekcja fotograficzna.

Zielony patrol dostał do wykonania karty pracy, których opis pojawi się po wykonaniu zadań.

            Pora roku, niestety nie jest odpowiednia do dokładnego ustalenia składu gatunkowego flory i fauny naszego obszaru. Większość drzew nie ma już liści i trudno je oznaczyć. Udało nam się jedynie zidentyfikować odporny na mróz krzew śnieguliczkę, oraz drzewa: dęby szypułkowe, brzozy i sosny. Przypuszczamy również, że wzdłuż doliny Potoku Sufragańczyk,  mieszkają bobry. Ich ślady pojawiają się na drzewach.

 

S6305463.JPG

IMG_1573 (2).JPG

IMG_1577 (2).JPG

Ryc. 1. Śnieguliczka

Ryc. 2. Brzoza

Ryc. 3. Dąb

 

 

IMG_1574 (2).JPG

Na patrolowanym przez nas terenie nie ma również żadnych pomników przyrody. Zwróciliśmy jednak uwagę na wiekowy dąb rosnący na terasie zalewowej w obrębie doliny rzeki. To piękne drzewo dewastowane przez ludzi, z pewnością powinno być uznane za pomnik przyrody

IMG_1578 (2).JPG

Ryc. 4. Dąb bezszypułkowy

                                                                                                    Ryc. 5. Dąb bezszypułkowy

 

 

Przy skrzyżowaniu ulic Iglastej, Piaseczny Dół i Łazy, znajdują się stawy, w których jest wiele odpadów różnego pochodzenia. Zanieczyszczona woda stanowi z pewnością zagrożenie dla występującej tam flory i fauny.

S6305473.JPG

S6305476.JPG

 

Ryc.7. Zanieczyszczony staw

 

Ryc.6. Zanieczyszczony staw

S6305480.JPG

Teren wzdłuż ulicy Łazy stanowi zwarta zabudowa. Teren nie jest zanieczyszczony. Mieszkańcy ulicy dbają o porządek na swoich posesjach i wokół nich. Zauważyliśmy nawet, że przy jednym domu założona jest „ mini elektrownia wiatrowa”. Znaczy to, że mieszkańcy z pewnością żyją ekologicznie.

 

      Ryc.8.  Mini elektrownia wiatrowa

 

            Niestety na leżącej prostopadle do Łazów ulicy Żelaznogórskiej, nie widać już takiego porządku. Praktycznie wzdłuż całej ulicy, po lewej stronie znajdują się „małe wysypiska śmieci”

 

S6305481.JPG

S6305486.JPG

S6305487.JPG

Ryc. 9a-9c. Zanieczyszczony teren, przy ulicy Żelaznogórskiej