27 marca br. o godzinie 10. 35 , z inicjatywy Zielonego Patrolu, odbył się w naszej szkole konkurs na temat

„ Formy ochrony przyrody na terenie Kielc”

Uczestnicy zmagali się z poniższym testem, dotyczącym obszarów chronionych.

Najwięcej punktów zdobyli:

 

 

I miejsce

ALINA NATKOWSKA

Klasa III A

 

II miejsce

ALBERT ZAGAJNY

Klasa I D

 

III miejsce

MONIKA MARCISZEWSKA

Klasa II D

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS DLA KLAS 1-3

FORMY OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE KIELC

1.       Co oznacza skrót POChK?

………………………………………………………………….      

                                                                                

2.       Podkreśl pasma wchodzace w skład POChK

 

   Jeleniowskie, Masłowskie, Oblegorskie, Klonowskie, Chęcińskie

 

3.       Jak nazywa się jaskinia, w której można podziwiać niepowtarzalną szatę naciekową i cenne namuliska ze szczątkami kostnymi dawnych zwierząt oraz kamiennymi narzędziami używanymi przez przebywającego tu człowieka paleolitycznego.

 

Odpowiedź…………………………………………………………….

 

4.       Jak nazywa się park krajobrazowy, w obrębie którego wyznaczono przyrodnicza ścieżkę dydaktyczną  „Chęciny - Jaskinia Piekło – Szewce”

 

Odpowiedź ………………………………………………………………….

 

5.       Jak nazywa się najdłuższa jaskinia na całym Niżu Polski . Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Raj, Zbójecka, Chelosiowa Jama, Piekło

 

6.       Jak nazywa się miejscowość z interesującym parkiem etnograficznym. Podkreśl prawidłową odpowiedź:

Chęciny, Tokarnia, Małogoszcz, Bolmin

 

7.       Podkreśl nazwę rezerwatu zajmującego  największą powierzchnię. Poniżej zapisz jego wartość.

Biesak- Białogon, Kadzielnia, Karczówka

 

Powierzchnia rezerwatu wynosi……………………………………

8.       Rozpoznaj i podpisz pod ilustracjami rezerwaty przyrody na terenie miasta Kielc

 

image013.jpg

image014.jpg

image015.jpg

9.       Na podstawie poniższego tekstu rozpoznaj rezerwat:

… ten rezerwat położony jest na terenie Nadleśnictwa Kielce, około 6 km od centrum Kielc w kierunku południowo-zachodnim Jest rezerwatem częściowym. Obejmuje dawny kamieniołom wraz z otaczającymi go obszarami leśnymi. Rezerwat jest interesujący ze względu na zjawiska tektoniczne

 

Odpowiedź:………………………………………………

 

10.    W którym z podanych rezerwatów znajduje się tzw. Skałka Geologów. Podkreśl właściwą odpowiedź.

Wietrznia, Kadzielnia, Ślichowice, Biesak-Białogon, Karczówka,

 

11.    Który z kieleckich rezerwatów nosi  imię Jana Czarnockiego?

 

Odpowiedź……………………………………………..

 

12.    Ile pomników przyrody ożywionej znajduje się na terenie Kielc?  Zakreśl  kółkiem prawidłową odpowiedź.

48,               50,          52,          54,          56;

 

13.    Podaj definicję  pomnika  przyrody

 

14.    Jaką nazwę nosi  motyl,  będący pod ścisła ochroną, występujący na terenie użytku ekologicznego

„oczko wodne”