KARTA PRACY III etap –Gimnazjum

 

Zadanie nr 1

 

A. Wykonaj obserwację łąki na swoim terenie lub innym. Rozpoznaj i wypisz charakterystyczne gatunki występujących tam roślin i zwierząt, uzupełnij tabelę.

 

trawy

Rośliny motylkowe

Zioła i chwasty

Zwierzęta (ssaki, owady, ptaki i inne)

 

 

 

Ssaki

ptaki

owady

płazy

gadyy

·         Wyczyniec Łąkowy

·         Tymotka Łąkowa

·         Komnica zwyczajna

·         Kaczeniec,

·         Rdes wężownik

·         Jaskier ostry

·         Zając szarak

·         mysz polna

 

·         Bocian biały

·         Kaczka krzyżówka

·         Żuk wiosenny

·         Wtycz straszyk

·         Ropucha szara

·         Żaba trawna

 

·         Jaszczurka żyworodna

·         Padalec zwyczajny

 

 

 

B. Uzasadnij, dlaczego wypalanie traw jest szkodliwe.

Wypalanie traw jest szkodliwe, ponieważ:

-jest przyczyną pożarów lasów, zabudowań gospodarczych

-powoduje na terenach podmokłych, gdzie wykształciły się torfowiska tzw. pożary podziemne w których ogień tli się tygodniami, miesiącami niszczą roślinność trawiastą, życie biologiczne

 i pokłady torfu

-w trakcie wypalania niszczone są nie tylko suche źdźbła traw, ale także ich systemy korzeniowe, flora bakteryjna, grzyby, owady oraz inne organizmy glebowe

-gleba zostaje wyjałowiona w wyniku sterylizacji termicznej co powoduje zahamowanie naturalnego procesu rozkładu resztek roślinnych

- w ogniu ginie wiele zwierząt poruszając się po powierzchni gleby jak: ssaki, ptaki, gady, płazy i różne bezkręgowce. W środowisku ściółkowo- glebowym, natomiast może zginąć cały edafon (nisza ekologiczna)

 

Zadanie nr 2

A.      Wykonaj obserwację swojego terenu. Rozpoznaj i wypisz charakterystyczne gatunki występujących roślin

i zwierząt - zwiastunów wiosny, uzupełnij tabelę.

 

Drzewa i krzewy

Rośliny zielne

Zwierzęta (ssaki, owady, ptaki i inne)

 

 

ssaki

ptaki

owady

Płazy

Gady

·         Dzika czereśnia

·         kasztanowiec

·         jarzębina

·         pigwa

·         Zawilec gajowy

·         kaczeniec

·         jaskier ostry

·         poziomka

·         Kret

·         jeż wschodni

·         mysz polna

·         zając szarak

·         nornica ruda

·         kos,

·         skowronek,

·         szpaki,

·          kukułka,

·         wróbel,

·         kaczka dzika

 

·         listkowiec cytrynek

·          mieniak strużnik

·         żaba trawna

·         jaszczurka zwinka,

·          padalec

 

 

B. Spróbuj ustalić właściwości gleb wybranego terenu za pomocą "roślinnych wskaźników jakości gleby" (np. wskaźniki roślinne azotu to m.in. mniszek pospolity, pokrzywa zwyczajna)

 

Odp: Liczna obecność pokrzywy zwyczajnej świadczy o dużej zawartości azotu w glebie

 

 

Zadanie nr 3

 

Podczas zajęć terenowych pobierzcie próbki z rzeki lub zbiornika wodnego znajdującego się na waszym terenie lub w okolicy. Wykonajcie podstawowe badania fizyczne i chemiczne wody wykorzystując do tego walizkę Eko­badacza (zapach, barwa, mętność, temperatura, pH, fosforany, azotany). Rozpoznajcie występujące gatunki roślin i zwierząt żyjące w wodzie i jej otoczeniu.

Na podstawie zapisanych wyników spróbuj samodzielnie określić stan czystości badanej wody wykorzystując do tego różne klucze i wskaźniki jakości wody.

 

Odp: Zapach-brak, barwa- zielonkawo-niebieska, przejrzystość- od 1.5m do 5m, temperatura 8 stopni, fosforany- 15mg/l,. Woda zanieczyszczona. Znalezione tu gatunki glonów należą do charakterystycznych i pospolicie występujących w wodzie zanieczyszczonej. Są to wody ubogie pod względem ilościowym i jakościowym. Zaobserwowano, że Sufraganiec na znacznej długości wykorzystywany jest jako źródło wody pitnej dla zwierząt i odbiorniki wszelkich nieczystości. Zwierzęta spotkane: traszka zwyczajna, pijawka lekarska, żaba moczarowa, rośliny: wywłócznik

 

Zadanie nr 4

Analiza wody z kranu wykazała, że w szklance tej wody (250 cm3) znajduje się 0,08 mg detergentu. Czy woda ta zagraża zdrowiu człowieka, skoro dopuszczalne stężenie detergentu w pitnej wodzie wynosi 0,00002%?

 

    Odp: M=d*V=1g/cm³*250cm³=250g   d-gęstość, V- objętość, Cp- stężenie procentowe

 

     Cp=0,00008g*100%:250g=0,000032

 

 

 

Zadanie nr 5

 

B

I

O

D

E

G

R

A

D

A

C

J

A

 

F

O

S

F

O

R

A

N

Y

 

R

O

Z

P

U

S

Z

C

Z

A

L

N

I

K

O

C

Z

Y

S

Z

C

Z

A

L

N

I

E

E

U

T

R

O

F

I

Z

A

C

J

A

 

G

L

E

B

Ę

 

D

E

T

E

R

G

E

N

T

Y

 

W

R

Z

E

 

F

I

L

T

R

A

C

J

A

 

K

O

N

T

R

A

K

C

J

A

 

Z

A

W

I

E

S

I

N

A

 

R

O

Ś

L

I

N

 

D

E

K

A

N

T

A

C

J

A

 

K

R

Z

E

P

N

I

Ę

C

I

E

 

 

 

1. Proces samooczyszczania się wód

2. Zagrożenie wód naturalnych, którego źródłem mogą być proszki do prania

3. Woda to dobry ...

4. Każde miasto powinno mieć.. . .

5. Skutek obecności azotanów i fosforanów w wodach jezior

6. W wyniku .przesiąkania przez... zanieczyszczenia również przechodzą do wód naturalnych

7. Składniki środków czyszczących zagrażające wodom naturalnym

8. W temperaturze 100°C woda...

9. Oczyszczanie wody z zanieczyszczeń tworzących zawiesiny

10. Zmniejszenie objętości przy mieszaniu się niektórych cieczy

11. Może to być woda z pieskiem

12. Azotany wymywane z pól do jezior przyczyniają się do szybkiego wzrostu...

13. Zlewanie cieczy znad osadu

14. Przemiana wody w temperaturze 0°C.